Projektowanie

Projektujemy w środowiskach 2D i 3D powiązanych z automatycznymi obliczeniami (np. cieplno-przepływowymi). W szczególnych przypadkach jesteśmy w stanie dostarczyć modele przepływu ciepła i cieczy opracowane metodą elementów skończonych (MES).

Świadczymy:
-przeglądy budowlane,
-audyty i świadectwa energetyczne,
-nadzór autorski i inwestorski,
-obliczenia strat ciepła,
-pomiary skuteczności wentylacji,
-wyk. ekspertyz,
-oprac. kosztorysów,
-wyk. projektów pod dotacje.

Projektujemy:
-instalacje wentylacji mechanicznej
-kotłownie wodne i parowe
-instalacje wewn.: c.o., wodne, kanalizacyjne
-instalacje sprężonego powietrza
-instalacje chłodnicze
-instalacje fotowoltaiczne
-instalacje odzysku ciepła
-węzły zasilane z s.c.
-węzły pomp ciepła
-instalacje klimatyzacyjne
-instalacje przeciwpożarowe
-opracowania geologiczne na potrzeby instalacji gruntowych pomp ciepła
-indywidualne dokumentacje zabezpieczeń przeciwpożarowych (dot. instalacji sanitarnych)
-konstrukcje stalowe związane z instalacjami
-rozdzielnice elektryczne na potrzeby instalacji
-instalacje nietypowe