Dostawa kaskady 5 pomp ciepła o mocy 100kW (A2/W35)

Miejsce: Elbląg
Data: 2019

Dostawa 5 powietrznych pomp ciepła o mocy łącznej 100kW (A2/W35) do celów ogrzewania hali, biurowca i przygotowania c.w.u. Układ pracy z wspomaganiem ogrzewania węzłem z m.s.c.