Natural Hotel Eco & Conference Warlity Wielkie

Miejsce: Warlity Wielkie k. Ostródy
Data: 2019
naturalhotel.pl

-dostawa 125 kpl klimakonwektorów kanałowych i kasetonowych,
-dostawa 5 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i kompletną automatyką 20000m3/h,
-układ kaskadowy gruntowych pomp ciepła o mocy grzewczej 180kW i chłodniczej 220kW – projekt pasywnego i aktywnego chłodzenia (80 ton/h),
-dostawa układów wentylacji dla dwóch kuchni właściwych,
-instalacje towarzyszące.