Pompa ciepła i wentylacja z odzyskiem ciepła Elbląg

Miejsce: Elbląg
Data: 2020

Montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 17kW w budynku usługowym,

Dolne źródło ciepła – sondy pionowe 400mb, COP=4,7 (B0/W35)
Ponadto wykonanie:
-instalacji ogrzewania podłogowego,
-wentylacji mechanicznej 2000m3/h z odzyskiem ciepła, z chłodnicą glikolową,
-instalacji chłodu pasywnego z sond pionowych,
-instalacji klimakonwektorów 4 rurowych kanałowych, z silnikami EC,
-instalacji odkurzacza centralnego,
-instalacji elektrycznej z przygotowaniem do instalacji paneli fotowoltaicznych 10kWp wraz z koncepcją sterowania SMART GRID,
-wydzielenie jednego obiegu grzewczego mieszaczowego z realizacją charakterystyki ogrzewania dT=const. przez zastosowanie różnicowego przetwornika ciśnienia i temperatury,
oraz pozostałych instalacji sanitarnych.