Wentylacja bud. oczyszczalni ścieków Uśnice

Miejsce: Uśnice k. Sztumu
Data: kwiecień 2020

Realizacja wentylacji mechanicznej w rozbudowywanej oczyszczalni ścieków zakładu utylizującego odpady kat. III
Wentylacja pomieszczenia pompowni o wydajności ok. 110 ton/h, pomieszczenia rozdzielnic elektrycznych, pomieszczenia sprężarkowni o mocy zainstalowanej 400kW